Poutní místo Madonna della Corona

Svatyně Madonna della Corona se nachází v oblasti Spiazzi, mezi městy Caprino Veronese a Ferrara di Monte Baldo v provincii Verona, na pohoří Monte Baldo. Toto místo je ideální pro ty, kteří chtějí spojit momenty modlitby a vnitřního klidu s příležitostmi odpočinout si a vychutnat si v klidu show, které vám příroda může nabídnout na tomto kouzelném místě.

Madonna della Corona byla vestavěna do skály ve výšce 774 metrů nad mořem, s výhledem do údolí Adige.

Svatyně Madonna della Corona je místem ticha a meditace, pozastavené mezi nebem a zemí, skryté v srdci skal pohoří Monte Baldo. Středověké dokumenty potvrzují, že již kolem roku 1000 n.l. zde žili poustevníci vázaní na opatství San Zeno u města Verona a že v druhé polovině roku 1200 již zde stál klášter a kaple Panny Marie přístupný prostřednictvím úzké a nebezpečné cesty ve skále. Pověst vypráví, že sem byla v roce 1522 zázračně andělem přeložena socha Marie z ostrova Rhodos, který byl v té době napaden muslimským vojskem Solimana II. a s touto událostí je spojen i vznik svatyně Madonna della Corona, ale datování bylo popřeno na základě existence obrazu Madony s dítětem ze čtrnáctého století v zákoutí svatyně, díky němuž pak přejala své jméno. Mezi rokem 1434 a 1437 S. Maria di Montebaldo se stala majetkem rytířů Sv. Jana (San Giovanni) a svatého hrobu ve Veroně až do roku 1806, kdy byl majetek Napoleonským zákonem zrušen. Z této doby pravděpodobně pochází kdysi kamenná skupina Piety pak uctívána jako Madonna della Corona. Je vysoká 70 cm, široká 56 cm a hluboká 25 cm. Socha stojí na podstavci s nápisem „HOC OPUS FEClT PROUD LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432“, již tradičně považována za důkaz toho, že socha byla provedena a darována Koruně (Corona) v roce 1432 Ludovikem Castelbarco, ze šlechtické rodiny v Roveretu. Po dobu čtyř století pod vedením Ludovica Castelbacro radikálně změnila svou podobu a stala se autentickou prostornou svatyní nynějšího vzhledu přístupnou díky dřevěnému mostu z údolí z roku 1458. Zároveň byla postaven nový 18 metrů vysoký kostel (1490-1521). Během šestnáctého století byla provedena dvě schodiště: širší s 556 schody nazvané „Fonte dell'Indipendenza“, a druhé kratší s celkem 234 schody, vytesané do skály podél původní úzké cesty, která vedla od mostu ke kostelu.

Diecézní svatyně Madony della Corona je otevřená po celý rok s následující otevírací dobou:
Listopad - březen: od 8:00 do 18:00
Duben - říjen: od 7:00 do 19:30