Majitel / provozovatel stránek

Oliver Leitner
Via Tiro a Segno 1/B
39042 Bressanone (BZ)
MwSt.: 02843790219

 

Programování stránek

Contech
Gewerbegebiet Mühlen 3
I-39032 Sand in Taufers (BZ)
Südtirol
www.contech.it

 

Povinné informace podle nařízení EU č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady:
Platforma pro řešení sporů online (ODR) Evropské komise: ec.europa.eu/consumers/odr

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Jako poskytovatel služeb však nemáme žádnou povinnost sledovat jakékoli přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.
Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Záruka v tomto ohledu je však možná pouze od data poznání či nahlášení konkrétního porušení. Po oznámení porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v souvislosti s možným porušením právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný.
Avšak trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů porušení. Po oznámení porušení tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Copyright
Obsah vytvořený provozovatelem stránek a práce na těchto stránkách podléhá italskému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé nekomerční účely.
Co se týče obsahu na této straně, který nebyl vytvořen provozovatelem, jsou brány v úvahu autorská práva třetích stran. Konkrétně je obsah třetích stran označen jako takový. Pokud byste si měli být vědomi porušení autorských práv, informujte nás prosím. Po oznámení o porušení autorských práv bude tento obsah okamžitě odstraněn.