PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ COOKIES.

Provozovatelem internetových stránek je internetový portál Nic Nez Pryc. Tyto internetové stránky jsou umístěné na serveru, který je ve vlastnictví společnosti WordPress.

Předtím, než začnete Stránky využívat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto Stránek vyjadřujete svůj souhlas. V opačném případě tyto Stránky nevyužívejte.

 

1. Druhy zpracovávaných dat /odkazy na jiné internetové stránky

Internetový portál NicNezPryc respektuje vaše právo na ochranu soukromí. Prostřednictvím těchto Stránek neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje, pouze s výjimkou informací nashromážděných prostřednictvím cookies. Pro více informací viz níže.

Tyto Stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na jiné internetové stránky portálu NicNezPryc nebo na internetové stránky našich partnerů a případně i odkazy na sociální sítě. Pokud kliknete na odkaz na stránky těchto partnerů, resp. na stránky třetích stran, mějte prosím na paměti, že tyto internetové stránky mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů. Při využívání těchto internetových stránek doporučujeme prostudovat si pravidla jejich využívání.

Upozorňujeme, že za internetové stránky třetích stran nenese internetový portál NicNezPryc žádnou odpovědnost.

 

2. Shromažďování a využívání informací

Pro optimalizaci těchto Stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na vašem počítači, kam patří informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a časovém otisku.

Tyto informace používáme k efektivnímu spravování Stránek, k získávání informací o chování uživatelů na Stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro snadnější orientaci uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb).

Pokud společně s Osobními údaji využíváme i obecné informace, pak ve spojení s Osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako kdyby se jednalo o Osobní údaje.

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto Stránek je internetový portál NicNezPryc [NicNezPryc, se sídlem Via Statale 16, 39030 Vandoies, Itálie]. Vaše osobní údaje budou v databázích správce osobních údajů zpracovávány elektronicky a mohou je také zpracovávat zpracovatelé osobních údajů řádně pověření správcem osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jako subjekt údajů máte práva stanovená v § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

3. Využívání cookies

Tyto Stránky, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

Co jsou to „cookies“?

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek internetového portálu NicNezPryc byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Jaké druhy cookies Stránky využívají? 

Na těchto Stránkách může internetový portál NicNezPryc využívat dva druhy cookies:

– session cookies: jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto Stránek povinné.

– permanentní cookies: permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako tracking cookies.

Více informací o cookies naleznete na internetu, viz např. http://www.allaboutcookies.org .

 

4. Cookies třetích stran

Internetový portál NicNezPryc může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany využívají cookies k měření účinnosti reklamy a za účelem individualizace jejího obsahu. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data, jako např. údaje o geografické poloze (vyplývající z IP adresy) nebo kontaktní údaje, jako je např. emailová adresa, přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

5. Web beacon a pixelový tag

Tyto Stránky obsahují technologii „web beacon“, známou také jako pixelový tag. Technologie web beacon je transparentní grafický obraz, obvykle nebývá větší než 1 pixel x 1pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu a který se používá ke sledování chování na internetu u uživatelů, kteří navštěvují dané stránky, resp. kteří posílají email. Technologie web beacon se používá s pomocí technologií třetích stran, a to za účelem monitorování aktivit uživatelů na našich Stránkách. Umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (stát/město).

 

6. Sledování a analýza

Pro průběžnou optimalizaci marketingové komunikace využívá internetový portál NicNezPryc software, který umožňuje sledovat chování na internetu z hlediska času, geografické polohy a využívání těchto Stránek. Tyto informace se shromažďují pomocí tzv. sledovacích pixelů a/nebo cookies. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou anonymní a nebudou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro tuto analýzu nezbytné, se ukládají na servery v Itálii. Internetový portál NicNezPryc se o tyto informace nedělí s žádnými třetími stranami, které by je využívali ke svým vlastním účelům.

 

7. Povolení a odmítnutí cookies a jiných obdobných technologií

Na veškerých internetových stránkách, které navštívíte, máte možnost cookies přijmout nebo je odmítnout, a to změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Pokud například používáte Internet Explorer verzi 8.0, musíte učinit následující: 1. v nabídce Nástroje zvolte Možnosti internetu, 2. klikněte na záložku zabezpečení, 3. zvolte nastavení, které vám vyhovuje.

V případě ostatních internetových prohlížečů doporučujeme řídit se pokyny ohledně nastavení prohlížeče a vymazání cookies.

Upozorňujeme, že zamítnutím cookies nebudou některé prvky k dispozici a Stránky nemusí být plně funkční.

Pokud chcete zablokovat cookies třetích stran (případně pokud později změníte názor), můžete příslušné změny učinit na následujících stránkách: www.youronlinechoices.eu .

 

8. Změna pravidel o ochraně osobních údajů

Jakékoli v budoucnu učiněné změny našich pravidel o ochraně osobních údajů budou zveřejňovány na těchto stránkách. Pro jakékoli aktualizace či změny doporučujeme pravidelně tyto stránky kontrolovat.

 

9. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na email: info@nicnezpryc.cz . To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o vás prostřednictvím těchto stránek nashromáždili, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

 

Více informací o internetovém portálu NicNezPryc naleznete v záložce kontakty.

Datum: 2. červen 2015

 

© 2015-2023 Všechna práva vyhrazena Nicnezpryc.cz

Veškerý obsah těchto stránek je majetkem portálu Nicnezpryc.cz a jeho další šíření bez souhlasu vlastníka je nezákonné.
Údaje o produktech uvedené na těchto stránkách byly zpracovány na základě informací dostupných v době jejich zpracování.
Portál Nicnezpryc.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů a opravu případných tiskových chyb respektive chyb při zadávání dat. V tomto případě bude klient o těchto chybách informován.