NĚMECKO - ZEMĚ S ROZMANITOU NABÍDKOU TURISTICKÝCH CÍLŮ

Spolková republika Německo je státem střední Evropy, skládající se ze 16 spolkových zemí. Její hranice tvoří Severní a Baltské moře, Dánsko, Polsko, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, země Beneluxu a Francie. Německo je s 82 miliony obyvatel nejlidnatějším státem Evropské unie. Je členem NATO, OSN, G8 a EU. Roku 2002 přijala euro, které nahradilo historickou měnu marku. Významnými pohořími jsou Alpy, Schwarzwald a Bavorský les. Nejvyšší horou je Zugspitze (2962 m) v horském masívu Alpy. Mezi stěžejní řeky patří Labe, Dunaj, Odra a Rýn, největším jezerem je Bodamské jezero a svůj význam má též Meklenburská jezerní plošina. Ke státu patří Severofríské a Východofríské ostrovy, ostrov Helgoland a Neuwerk situované v Severním moři. V Baltském moři se nachází významný ostrov Rujána, dále ostrovy Fehmarn, Poel, Hiddensee a Usedom. Německo leží v mírném klimatickém pásu na pomezí oceánského a kontinentálního podnebí, které otepluje Golfský proud. Počasí je proto teplejší, avšak deštivé.

Hlavním městem je Berlín (3,8 milionů obyvatel) a mezi velká města se řadí Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem a Frankfurt nad Mohanem. Německo bývá označováno jako „Země básníků a myslitelů“. Na počátku 20. století se stalo předním kulturním a vědeckým národem, německý film patřil ke světové špičce. Nástup nacismu měl však za následek emigraci mnoha představitelů německé kultury, což znamenalo úpadek kulturního rozmachu. Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je 30 německých příspěvků. Jako první byla zapsána katedrála v Cáchách v roce 1978, posledním přírůstkem z roku 2008 jsou Moderní berlínské stavby.

Mezi nejoblíbenější cíle turistů patří zámek Neuschwanstein a město Heidelberg, památník Walhalla v Bavorsku, historická města jako Rüdesheim am Rhein a Rothenburg ob der Tauber. Německo se rovněž může pyšnit velkým počtem muzeí – nejvýznamnější Německé muzeum v Mnichově (největší přírodovědeckotechnické muzeum na světě) a Germanisches Nationalmuseum v Norimberku (se sbírkami z kultury a umění od rané historie až po současnost). Německo jako cíl pobytových zájezdů zažívá v posledních letech renesanci zájmu nejen českých cestovatelů, kteří znovu objevují krásu této země. Nejvíce návštěvníků přijíždí z Evropy, USA a Asie. K nejnavštěvovanějším lokalitám patří Severní Porýní – Vestfálsko, Bavorsko s Alpami, a také Bádensko – Württembersko. Krásná města pulzující životem, architektonické skvosty, bohatý noční život, tradiční zvyky a slavnosti. To vše (a nejen to) lze v Německu najít.

Krušné Hory
Krušné hory (německy Erzgebirge) představují pohoří podél česko-německé hranice na severozápadě Čech a jihu Saska. Tvoří souvislé horské pásmo o délce 130 km a průměrné šířce 40 km....více
Bavorský les
Bavorský les (Bayerischer Wald) se nachází na německé straně Šumavy na největším souvisle zalesněném území střední Evropy. Spolu s Národním parkem Šumava na české straně tvoří...více