VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

REZERVACE


Z pohodlí domova si můžete jednoduše vybrat a rovnou zarezervovat ubytování. U každého objektu naleznete podrobné informace o ubytování i o místě pobytu. Volné termíny a přesně vykalkulovanou cenu za ubytování zjistíte hned při zahájení rezervace. V dalších krocích si pak můžete ubytování závazně objednat. V posledním kroku budete požádáni o zaslání zálohy 20 % z celkové ceny ubytování bankovním převodem. Poté obdržíte e-mailem potvrzení Vaší rezervace. Zbývající částku za ubytování (80 %) je třeba zaplatit 4 týdny před odjezdem. Pokud nebude uvedená platba provedena do stanoveného data splatnosti, bude rezervace automaticky stornována. Voucher (poukaz na ubytování) obdržíte po uhrazení celé částky, nejdříve však měsíc před zahájením pobytu. Je samozřejmě možné za ubytování vystavit i fakturu.

 

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Ceny za ubytování jsou uvedeny v českých korunách. Při závazné objednávce musí být zaplaceno 20 % z celkové částky, zatímco doplatek musí být uhrazen nejpozději do 35 dnů před příjezdem klienta. Je možné zaslat platbu i jednorázově. V případě, že lhůta mezi rezervací a odjezdem je kratší, a není tudíž možné dodržet výše uvedené podmínky, budou ze strany portálu Nicnezpryc.cz stanoveny jasné podmínky a jeden termín pro uhrazení celkové částky. Při nezaplacení celkové částky v určených termínech si portál Nicnezpryc.cz vyhrazuje právo zrušit objednanou rezervaci.

 

ZRUŠENÍ POBYTU KLIENTA, STORNO POPLATKY


V případě jedné nebo více výpovědí ze strany cestovní kanceláře nebo klienta je nutno uhradit následující storno poplatky, vyjádřené procentem z celkové částky za objednané ubytování:

do 30 dní před nástupem 25%
od 29 do 22 dní před nástupem 30 %
od 21 do 15 dní před nástupem 40 %
od 14 do 7 dní před nástupem 70 %
od 6 do 1 dne před nástupem 80%
v den nástupu nebo v případě nenastoupení pobytu 100 %

Objednané služby je možno zrušit výhradně písemnou formou nebo e-mailem. Storno objednaného pobytu bude provedeno ve chvíli, kdy portál Nicnezpryc.cz oznámení obdrží. Všechny stornované pobyty musí být od portálu Nicnezpryc.cz zpětně potvrzeny, v opačném případě je storno neplatné.
Za zrušení pobytu se 100% storno poplatkem je nutno považovat i neohlášené nedostavení se na místo ubytování ve stanovené době.

 

ZMĚNY V REZERVACI ZE STRANY CK / KLIENTA


Změna v objednávce rezervace bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat. Jedná se o změnu termínu, počtu ubytovaných osob a změnu typologie nebo ubytovacího střediska. Změna ubytovacího střediska nebo termínu provedená v době kratší než 40 dní před nástupem je považována za zrušení původní objednávky, a podléhá tedy uvedeným storno poplatkům.

 

ZMĚNA / ZRUŠENÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI


Portál Nicnezpryc.cz si v případě nutnosti vyhrazuje právo zrušit objednané služby. V případě, že objednaný hotel či apartmán nebude k dispozici z důvodu nepředvídatelných událostí, bude nahrazen jinou kapacitou ve stejné nebo vyšší kvalitě. V případě, že objednavatel nebude s touto změnou souhlasit, bude mu vrácena celá uhrazená částka bez storno poplatků. Bude-li klient s navrhovanou změnou souhlasit, nemá již vůči portálu Nicnezpryc.cz jakékoliv další nároky.

 

REKLAMACE


Reklamace a stížnosti musí být okamžitě hlášeny během pobytu klientů na kontakt uvedený na stránkách portálu Nicnezpryc.cz (telefonicky nebo e-mailem). Kvalifikovaní pracovníci Nicnezpryc.cz se vynasnaží nedostatky odstranit, v krajním případě nabídnout jiné, stejně kvalitní služby. Pokud závady nebudou na místě odstraněny, písemně je reklamovat v maximálním termínu 1 měsíc po návratu ze zájezdu.

Prodej zájezdů a ubytování podléhá všeobecným obchodním podmínkám cestovní kanceláře ATF A Travel Factory S.R.L.

Nic než pryč vystupuje jako zprostředkovatel zájezdů a ubytování a nenabízí je ve vlastním jménu.

Nicnezpryc.cz – Obchodní partner cestovní kanceláře ATF A Travel Factory S.R.L.