Město Verona

Na východě Benátska na severu Itálie najdeme Veronu, město, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, s řadou historických památek. Je to druhé největší město v Benátsku, hned po Benátkách. Anglický dramatik William Shakespeare do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie.

Najdeme zde domy s pomalovanými fasádami, ze kterých na nás dýchá duch dávno zašlých dob. Velikost mistrů italské architektury tady vyniká naplno. Každý, kdo navštíví Veronu, musí zavítat do Domu Julie („Casa di Giulietta“). Zdi jsou zde popsané vzkazy zamilovaných párů. Najdete zde sochu Julie a slavný balkon.

Kousek od Domu Julie stojí třetí největší amfiteátr světa. Po římském Koloseu a aréně v Capui nedaleko Neapole se pyšní třetí nejrozsáhlejší stavbou tohoto typu právě Verona. Tento velmi dobře zachovalý amfiteátr dodnes hostí spoustu hudebních představení.

Ačkoliv v lednu roku 1117 otřáslo Veronou mohutné zemětřesení, které zničilo spoustu tehdejších staveb, část jedné z nich přečkala až do naší doby. Řeč je o starořímské bráně „Porta Borsari“. Za bránou se otevírá síť úzkých kouzelných uliček se starými domy a menšími náměstími.

Při vaší procházce Veronou zavítejte do jedné z nejproslulejších kaváren – „Caffé delle Erbe“. Stojí na náměstí Piazza delle Erbe, které má strategickou polohu. Jde o přirozený střed města, odkud se dá velmi rychle dostat ke všem důležitým turistickým magnetům Verony. Kavárnu určitě nepřejdete, jelikož se z ní vinou zvuky nástrojů muzikantů. Za doprovodu živé hudby si vychutnejte italské pochoutky nebo čerstvě upraženou kávu.

Verona patří mezi poklady světového dědictví UNESCO. Z významných památek jmenujme např. hrad Castelvecchio či náměstí Piazza dei Signori obklopené úchvatnými paláci, na které se z centra náměstí dívá Dantova socha.

Po troše ticha a odpočinku ve městě plném turistů zatouží dříve či později každý. K tomu nejlépe poslouží jeden z místních městských parků. Za zmínku stojí především park „Giardino Giusti“. Nachází se nedaleko centra, takže na rozdíl od většiny podobných oáz klidu se sem nemusíme trmácet přes půl města.